Sunday , 23 January 2022

TUYỂN DỤNG

STT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG SỐ LƯỢNG HẠN NỘP HỒ SƠ
1 Kỹ sư điện 02 20/02/2019
2 Công nhân xây dựng 20 20/02/2019
3 Kỹ sư điện lạnh 06 20/02/2019
4 Cử nhân công nghệ thông tin 02 20/02/2019
5 Nhân viên kế toán 02 20/02/2019