Sunday , 23 January 2022

LĨNH VỰC KINH DOANH

LĨNH VỰC KINH DOANH TRONG HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM

 

STT MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH
1

3700

Thoát nước và xử lý nước thải

2

4101

Xây dựng nhà để ở

3

4102

Xây dựng nhà không để ở

4

4221

Xây dựng công trình điện

5

4222

Xây dựng công trình cấp, thoát nước

6

4299

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

7

4311

Phá dỡ

8

4312

Chuẩn bị mặt bằng

9

4321

Lắp đặt hệ thống điện

10

4322

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí

11

4329

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

12

4330

Hoàn thiện công trình xây dựng

13

4390

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

14

4610

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa

15

4651

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

16

4652

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

17

4659

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

18

4663

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

19

4741

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

20

4742

Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh

21

4752

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

22

4753

Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh

23

4759

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

24

5820

Xuất bản phần mềm

25

6201

Lập trình máy vi tính

26

6202

Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính

27

6209

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

28

7110

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

29

7120

Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

30

7212

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

31

7730

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển

32

9511

Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi

33

9512

Sửa chữa thiết bị liên lạc

34

9521

Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng

35

9522

Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình